Get Adobe Flash player

 กำลังปรังปรุงค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 chinese

การแสดงชมรมภาษาจีน: วันอาทิตย์  ที่  8  มิถุนายน 2561 การแสดงชุด จ่าว ซ่าง ห่าว  โดยได้การสนับสนุน

                                      โครงการจากท่านผู้บริหารคุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐวดี   หงษ์ศรี

                                      และคุณครูกานต์พิชชา   รักจ้อย  ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน

                                      เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ทักษะภาษาจีนและยังช่วยให้เรียนผ่อนคลาย

                                      จากการเรียนในช่วงเช้า

dance 

การแสดงชมรมนาฏศิลป์: วันพฤหัสบดี  ที่  7  มิถุนายน 2561  การแสดงชุด ฟ้อนเอิ้นขวัญ  โดยได้การสนับสนุน

                                        โครงการจากท่านผู้บริหาร  คุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูธัชธร  ยืนยง 

                                        ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ 

                                        เกี่ยววัฒนธรรมไทย  และยังช่วยให้เรียนผ่อนคลายจากการเรียนในช่วงเช้า

 

meeting12561

วันประชุมผู้ปกครอง: วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม  2561 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

                                ทุกระดับชั้น    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและรายงานพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่ 

                                บ้านและที่โรงเรียนซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป

Last Updated (Sunday, 10 June 2018 19:50)

 

 

 

 TrainingKru

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะครู

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนแบบ   Active  Learning สำหรับผู้เรียนยุค Digital

29 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

Sunthorn  Puh

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติิ้บ

 shot62

นัดพบผู้ปกครอง

 

16 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 Wai Kru

พิธีไหว้ครู

 13 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 queen

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }