Get Adobe Flash player

 กำลังปรังปรุงค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 chinese

การแสดงชมรมภาษาจีน: วันอาทิตย์  ที่  8  มิถุนายน 2561 การแสดงชุด จ่าว ซ่าง ห่าว  โดยได้การสนับสนุน

                                      โครงการจากท่านผู้บริหารคุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐวดี   หงษ์ศรี

                                      และคุณครูกานต์พิชชา   รักจ้อย  ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน

                                      เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ทักษะภาษาจีนและยังช่วยให้เรียนผ่อนคลาย

                                      จากการเรียนในช่วงเช้า

dance 

การแสดงชมรมนาฏศิลป์: วันพฤหัสบดี  ที่  7  มิถุนายน 2561  การแสดงชุด ฟ้อนเอิ้นขวัญ  โดยได้การสนับสนุน

                                        โครงการจากท่านผู้บริหาร  คุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูธัชธร  ยืนยง 

                                        ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ 

                                        เกี่ยววัฒนธรรมไทย  และยังช่วยให้เรียนผ่อนคลายจากการเรียนในช่วงเช้า

 

meeting12561

วันประชุมผู้ปกครอง: วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม  2561 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

                                ทุกระดับชั้น    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและรายงานพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่ 

                                บ้านและที่โรงเรียนซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป

Last Updated (Sunday, 10 June 2018 19:50)

 

 

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }