ฺBoard njchineseschool

บอร์ด ร.ร.หนองจอกกงลิบฮัวเคียว => เอกสารโรงเรียน => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูจอห์น ที่ มกราคม 28, 2013, 12:51:52 PMหัวข้อ: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ครูจอห์น ที่ มกราคม 28, 2013, 12:51:52 PM
การรับสมัครนักเรียน

                 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  มีหลักเกณฑ์ดังนี้
                 ชั้นที่เปิดรับ  คือ  ชั้นอนุบาล  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โดยจะเปิดรับในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี  ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี ขึ้นไป  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องมีวันเดือนปีเกิดไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียน  การรับนักเรียนชั้น ป. 1 ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนภายในก่อน  ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ จะเปิดรับพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  ในกรณีมีที่ว่างเท่านั้น
    
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนในระดับชั้นอนุบาล
    1.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน   1    ชุด  
    2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา  จำนวน   1   ชุด
    3.  สำเนาบัตรประชาชนบิดา , มารดา  จำนวน   1   ชุด  
    4.  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว  ของนักเรียน  จำนวน  4  รูป
        
       เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
    1.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน   1    ชุด
    2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา  จำนวน   1   ชุด
    3.  สำเนาบัตรประชาชนบิดา , มารดา  จำนวน   1   ชุด  
    4.  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว  ของนักเรียน  จำนวน  4  รูป
    5.  ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม
    6.  ปพ. 1 : ป    ปพ. 6   ปพ. 8  และ ปศ. 20


หัวข้อ: Re: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ninaleelol ที่ เมษายน 21, 2014, 07:11:53 PM
ดีครับมาดุข้อมูลก่อน


หัวข้อ: Re: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sixmyloso ที่ เมษายน 28, 2014, 04:19:06 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลการสมัครค่ะ


หัวข้อ: Re: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pantippp ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 10:12:57 AM
เป็นประโยชน์มาก สำหรับข้อมูล


หัวข้อ: Re: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pooonoy ที่ สิงหาคม 04, 2014, 05:16:28 PM
คำแนะนำดีมากๆๆเลย


หัวข้อ: Re: การรับสมัครนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: vaiybora ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 08:22:59 AM
This topic is very nice,thank for your sharing. :o :o

gclub (http://www.gtznm.com)

goldenslot (https://goldenslot.gclub-casino.com/)