Get Adobe Flash player
ผู้รับใบอนุญาต

 

นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์

รายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
สถิติการเข้าชม
Content View Hits : 76395
กิจกรรมโรงเรียน

                              กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 

                                   วันที่ 25 ธันวาคม 2566

             ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคัยว

     25.25.66


                             กิจกรรมอยู่ค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

                               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

                                   วันที่ 22 ธันวาคม 2566

            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

       22.12.66

 


 

                                   กิจกรรมอยู่ค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566

                            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

      20.12.66


 

                                      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำสู่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

                                                                 สร้างทานบารมี สร้างคนดีศรี น.ก.ฮ.

                    วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

      151266

 


 

   ประชาสมพนธ กจกรรม ลาสด


 

   12

 

หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน

1. สำเนาสูติบัตร/บัตรประชาชน 1 ใบ ( นักเรียน )

2. สำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ ( บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

3.สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1ใบ (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

4.หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

5.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป


   s66

 


     anigif366


 

500 

 


                                          รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

 o

หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน

1. สำเนาสูติบัตร/บัตรประชาชน 1 ใบ ( นักเรียน )

2. สำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ ( บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

3.สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1ใบ (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

4.หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

5.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

 


>>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

 

 

 COVID 192564

 


 ช่อง 5 >>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

 


 

 


<

 

hand3

ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อทำทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

Last Updated (Thursday, 31 October 2013 12:12)

 

»»  ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555

»» 8 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน

»» กุญแจ 5 ดอก ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน

»» ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่


บอร์ดข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }