Get Adobe Flash player
ผู้รับใบอนุญาต

 

นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์

รายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
สถิติการเข้าชม
Content View Hits : 73575
กิจกรรมโรงเรียน

                                                รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 o

หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน

1. สำเนาสูติบัตร/บัตรประชาชน 1 ใบ ( นักเรียน )

2. สำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ ( บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

3.สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1ใบ (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง )

4.หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

5.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

6.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

 


 

camp2NEW2

 


m

 


14

 


accepting students65


>>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

 

 

 COVID 192564


>>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

 

 english2563

 thai2563

 2thai2563

 mse2563


>>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

         เรื่อง เลื่อนชำระค่าเทอม  รับผลการเรียน เเละจำหน่ายหนังสือเรียน

***โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวขอเลื่อนการชำระค่าเทอม รับผลการเรียน

เเละจำหน่ายหนังสือเรียน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของศบค. จนกว่าสถานการณ์

จะคลี่คลายตามประกาศของศบค. หากมีการเปลี่ยนเเปลงทางโรงเรียนจะเเจ้งให้ทราบโดยด่วน

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียน ได้ผ่านเว็บของโรงเรียน คลิก ตรวจสอบผลการเรียน 2563

 


 ช่อง 5 >>> โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

 


 

 

 

hand3

ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อทำทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

Last Updated (Thursday, 31 October 2013 12:12)

 

 

 academic2563

ขอแสดงยินดีกับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่26
(SKP OPEN HOUSE 2019)

24 มกราคม 2563

ณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี

โดยมีรายการดังนี้

1.กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้น(ป.4-6)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1) เด็กชายภูริณัฐ แฉ่งใจ
2) เด็กชายวิศวกร เจริญสิงค์
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅2.กิจกรรมการแข่งขัน

การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1)เด็กชายปภังกรณ์ เค้าเงื่อน
2)เด็กชายศิลา เพ็ชรคง
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅3.กิจกรรมแข่งขัน หุ่นยนต์Sumo
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่1 ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1)เด็กชายก้องภพ พิณราช
2)เด็กชายกิติภูมิ ขุมเงิน
3)เด็กชายอิทธิพล นนยะโส
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅4.กิจกรรมการแข่งขัน สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเหรียญทองได้แก่
1.เด็กหญิงสาธาร ประทุมกุล
2.เด็กหญิงฐิติวรดา กิจจานุกิจ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅5.กิจกรรมการแข่งขัน เขียนตามคำบอก
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1)เด็กหญิงกนกขวัญ เฉียบแหลม
2)เด็กหญิงณัฐธิดา ทศปา
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅6.กิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ ป.1-ป.3
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1)เด็กชายดารัน หมื่นจิตร
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅7.กิจกรรมการแข่งขัน แต่งกาพย์ยานี11 ป.4-ป.6
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1)เด็กหญิงอนัญญา พันธ์พืช
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
2)เด็กหญิงคอมซ่า รัสมี
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅8.การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1)เด็กหญิงธัญญา เจริญผล
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅9.กิจกรรมการแข่งขัน เวทคณิต (ป.4-ป.6)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1)เด็กชายกฤษฎา เรืองสินศักดิ์
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
2)เด็กชายริชธิชัย พันธ์แก่น
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅
10.การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-ป.6 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
1)เด็กชายณัฐนันท์ สายมณีวงค์
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅11.กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดวาดภาพ ป.4-ป.6
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1)เด็กหญิงอภิญญา ศรีวรรณะ

      12.กิจกรรมการแข่งขันคัดลานมือ

       ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่

1) เด็กหญิงปาริตา   รังษี
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png";);">✅
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/1/16/1f6a3_200d_2642.png";);">

anigif1 

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในงานนิทรรศการวิชาการ

เปิดบ้านบดินทร4

"บดินทร 4 นิทัศน์ครั้งที่ 24" โดยรายชื่อดังนี้

1.รางวัลเหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-ป.3

ได้แก่

1. เด็กชายดารัน หมื่นจิตร

2. เด็กหญิงอิงกมล ตาปตานนท์

2.รางวัลเหรียญทองแดงวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-ป.6

ได้แก่

1. เด็กหญิงวรรณกร ทองโอ

2. เด็กหญิงภัทรพรรณ ดุลยากร

3.รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใช้งาน Microsoft word 2013

ระดับชั้นป.4-ป.6 ได้แก่

1. เด็กชายปภังกรณ์ เค้าเงื่อน

2. เด็กชายศิลา เพ็ชรคง

anigif2 

กิจกรรมวันตรุษจีน

23 มกราคม 2563

恭祝健康、幸运,新年快乐。

 gōng zhù jiàn kāng.xìng yùn,xīn nián kuài lè.

กง จู้ เจี้ยน คัง ซิ่งอวิ้น ซินเหนียน ไคว้ เล่อ
ขอให้แข็งแรง โชคดี มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะ
Good health, good luck and much happiness

throughout the year.

»»  ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555

»» 8 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน

»» กุญแจ 5 ดอก ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน

»» ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่


บอร์ดข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }